Farmaci

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

vitamina C - Acido ascorbico - Agruvit - Cebion - Vitamina C Bayer

Stati carenziali di vitamina C.

Dose
- Deficit di acido ascorbico: (OS, EV in 10 minuti, IM)100-300 mg/die in 3-4 somministrazioni x almeno 2 settimane
- Metemoglobinemia: OS 300-400 mg/die

Agruvit
Bustine 1 g

Cebion
Gocce
Compresse masticabiliu 500 mg
Compresse effervescenti 1 g
Bustine 1 g

Vitamina C Bayer
Fiale 5 ml 500 mg, 1 g